Sunday, November 24, 2013

Alfred Adler And Five Easy Pieces

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI BULEVAR UMETNOSTI, 11070 NOVI BEOGRAD KATEDRA ZA FTV REŽIJU Pismeni radian za ispit iz predmeta psihologija II Alfred Adler i deary Lakih Komada student: Maša Nešković profesor: Tijana Mandić Beograd, septembar 2009. Alfred Adler rođen je u predgrađu Beča, 7. februara 1870. (oko 100 godina pre vremena Roberta Eroike, glavnog pacijenta ovog rada), kao 3. dete u porodici jevrejskog trgovca žitaricama. Kao dečak dobio je rahitis zbog čega nije mogao da hoda do svoje 4. godine, a sa coddle je umalo umro od upale pluća. Veruje se da je tada odlučio da bude doktor. Diplomirao je 1895. na Bečkom Univerzitetu, pa je počeo svoju karijeru kao oftalmolog, što je ubzo zamenio opštom praksom. Tada je otvorio ordinaciju u sir omašnom delu Beča, preko puta Pratera, koji je bio kombinacija zabavnog parka i cirkusa.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Stoga su njegovi pacijenti dobrim delom bili cirkuzanti, sa najrazličitijim neobičnim moćima i slabostima, što ga je navelo na kasniju Studiju o manjoj vrednosti organa (1907.), a zatim i pojam kompenzacije. Tada se potpuno okrenuo psihijatriji, pa tako počinje njegov profesionalni rad koji će ga učiniti jednim od najznačajnijih, pa samim tim i najuticajnijih imena psihijatrije. Kao i Frojd i Jung, Adler je do danas ostavio ogroman broj sledbenika njegove škole indi vidualne psihologije, koju je osnovao posle ! razlaza sa Frojdom. Zašto će se Alfred Adler i Robert Eroika Dupi, glavni junak filma Pet lakih komada (Five easy pieces)* , neodgovorni najamni radnik naftnih polja Amerike, susreti u ovom radu kao doktor i pacijent? Ključ je upravo u Alfredu Adleru i njegovom merilu, za koje smatra da je jedino kojim možemo da odmerimo čoveka, a to je: njegov...If you want to seize a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment