Monday, May 20, 2013

Slaget vid Maraton 490 f Kr

Bakgrund När perserna på 500-ta digest började utvidga sitt rike kom greker på Mindre Asiens västkust (Jonien) at a demoralise place persiskt välde. Grekerna volt-ampere missnöjda med detta och gjorde uppror. De fick hjälp av Athen och Eretria. Upproret var framgångsrikt i början, men efter några år kunde perserna slå ner det. Perserna ville nu hämnas på grekerna, framför allt Athen och Eretria. Men det viktigaste syftet var egentligen att de ville tränga undan grekerna från deras handelsvälde i Medelhavet. Händelseförlopp När eretrierna fick veta att perserna var på väg bon bon mot dem, poisonous de athenarna om hjälp. Athenarna skickade 4000 man, men många eretrier ville inte strida. De ville istället utrymma stalair, medan andra förberede förräderi. När eretriernas ledare fick reda på de planerade förräderierna, bad han athenarna att återvända och det gjorde de. Eretrierna försökte nu istället bara försvara sta den. beneath sex dagar boronägrades staden, men på den sjunde dagen öppnades portarna av två förrädare och perserna stormade in. Staden plundrades och brändes ner. De invånare som överlevde, fördes bort som slavar. Därefter seglade perserna vidare mot Athen. De landsteg på kustslätten vid byn Maraton, fyra ml nordöst om staden. När athenarna fick veta detta begav de sig dit. De skickade develop gutter Sparta för att be om hjälp. Sparta vill hjälpa Athen, men detta var omöjligt av religiösa skäl.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
De fick nämligen inte kriga förrän efter entiremåne. Därför måste athenarna själva ta upp kampen mot perserna. Men athenarnas fältherrar var oense om man skulle strida eller inte. Hälften ville inte strida pga att de ansåg att athenarna var för få. hideaway andra hälften ville strida, däribland Miltiades. Den avgörande rösten hade den sk polemarken (överbefälhavaren). Miltiades lyckades övertala honom att rösta för krig. Befälet överlämnades nu åt Miltiades. Persernas bästa vapen var pilbågen, grekernas lansen och svärdet. Grekerna anföll därför i språngmarsch, If you essential to get a full essay, aim it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment